Trà & Thiền

Trà & Thiền

TÁCH TRÀ VÀ CÂU CHUYỆN HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG

TÁCH TRÀ VÀ CÂU CHUYỆN HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG

Chiều dần buông...Thời gian cứ nhẹ nhàng lướt qua, có khi chưa kịp ngẩng mặt nhìn trời thì ánh đèn đường vàng vọt đã hiển hiện. Bình trà ủ mang theo từ nhà khi sáng đã cạn, chỉ còn ít xác trà nơi đáy cốc. Bếp nhà bên khói bay nhè nhẹ, mùi rau củ quả xào thơm lựng, khiến mọi tâm tư chỉ còn hướng về "nhà mình".

Hotline